e.l.f. porudžbina

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

e.l.f. porudžbina

Marija Matic
Da li ćete Vi možda uskoro poručivati nešto od E.l.f. kozmetike ?!
Znate li da li se carina plaća ako je porudžbina oko 17€ ?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: e.l.f. porudžbina

makeup&more
Administrator
Carinu ti sigurno ne'e naplatiti, mada mo\da naplate pdv koji je oko 18% od vrednosti porud\bine.